<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Happy of merit (ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆราซูปถัมภ์)
  ระยะเวลา 26 ก.ย. 2566 - 1 เม.ย. 2567
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม 12-โครงการพัฒนาสำนักงานสภานิสิต ประจำปี 2566 (สภานิสิต)
  ระยะเวลา 15 ก.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ "Buraha Windsurfing Championship" ครั้งที่ 6 (ชมรมวินด์เซิร์ฟมหาวิทยาลัยบูรพา)
  ระยะเวลา 1 เม.ย. 2567 - 2 เม.ย. 2567
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1843 | 0.86MB