รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดดังนี้
1. รับนิสิตจำนวน 10 คน
2. ทำงานวันที่่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ตารางเรียนวางตอนไหนสามารถลงเวลาทำงานตามเวลาว่างนั้นๆ โดยเก็บเป็นรายชั่วโมง)
3. ค่าตอบแทนชม.ละ 45 บาท
4. สมัครทำงานได้ที่ ร้านค้่สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านล่างอาคารภปร.)
5. สามารถมาสมัครได้ที่ห้องแนะแนว กองกิจการนิสิต ได้เช่นกัน
URL
ผู้ประกาศ มณฑา     วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09:25
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ