รับสมัครนิสิตทำงาน part-time

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตทำงาน part-time
รายละเอียด นิสิตหญิง จำนวน 160 คน เข้าร่วมทำการทดลอง ได้ค่าตอบแทนคนละ 900 บาท (รายละเอียดเอกสารแนบ)
URL
ผู้ประกาศ มณฑา อนุรัตน์ศร     วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 15:56
เอกสารแนบ    รายละเอียดงาน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 เม.ย. 64
รูปภาพแนบ