รับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายละเอียด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศ เรื่องการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ ครั้งที่ ๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยผู้สนใจสามารถเข้าเว็ปไซต์ของสถาบันที่ http://entrance.nida.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑๑ เม.ย.๕๗ วันที่สอบ ๒๖ เม.ย. ๕๗ ประกาสผลสอบวันที่ ๙ พ.ย. ๕๗
URL
ผู้ประกาศ มณฑา     วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 10:10
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ