กำหนดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2557

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2557
รายละเอียด สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในระดับปวช. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่าสงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่ ก.พ. รับรอง
URL
ผู้ประกาศ มณฑา     วันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 16:22
เอกสารแนบ    1394702421_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 มี.ค. 57
รูปภาพแนบ