ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมลักษณะที่ ๑ (กยศ.) และลักษณะที่ ๒ (กรอ.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมลักษณะที่ ๑ (กยศ.) และลักษณะที่ ๒ (กรอ.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมลักษณะที่ ๑ (กยศ.) และลักษณะที่ ๒ (กรอ.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:58
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ม.บูรพา (ชั้นปีที่ ๒-๖) ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ผู้กู้กยศ.และกรอ.   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 ก.ค. 63
รูปภาพแนบ