ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิ์กู้ยืม ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิ์กู้ยืม ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:16
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ม.บูรพา (ชั้นปีที่ ๒-๖) ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้กยศ.   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 ก.ค. 63
รูปภาพแนบ