ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขอผ่อนผันการเรียกระดมพล


1. เลือกงาน "การทหาร" และคลิกเลือกเมนู "บันทึกข้อมูล และพิมพ์เอกสารผ่อนผันการเรียกพล"2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และกดบันทึก3. เมื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงปุ่ม "พิมพ์ใบคำร้องขอผ่อนผันฯ"4. คลิ๊กปุ่มเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มขอผ่อนผันฯ5. นำแบบฟอร์มที่พิมพ์มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต


>>คลิกที่นี่<<
เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ


                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1731 | 0.78MB