ข่าวนิสิตหางานทั้งหมด

     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ (ด่วน)  วันที่ 14 ก.ย. 2564 - วันที่ 20 ก.ย. 2564
     รับสมัครนิสิตทำงาน Part-time  วันที่ 11 ส.ค. 2564 - วันที่ 31 ส.ค. 2564
     งานpart time สำหรับนิสิต  วันที่ 9 มิ.ย. 2564 - วันที่ 30 มิ.ย. 2564
     อาสาสมัครทำการทดลองโครงการวิจัย  วันที่ 7 เม.ย. 2564 - วันที่ 30 เม.ย. 2564
     รับสมัครนิสิตทำงาน part-time  วันที่ 16 มี.ค. 2564 - วันที่ 31 มี.ค. 2564
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ (พนักงานร้านกาแฟ)  วันที่ 26 ม.ค. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ  วันที่ 25 ม.ค. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564