ข่าวนิสิตหางานทั้งหมด

     งานพิเศษสำหรับนิสิต (เดือนพ.ย. 65)  วันที่ 21 พ.ย. 2565 - วันที่ 20 ธ.ค. 2565
     งาน Part-Time เดือน พ.ย. 65  วันที่ 1 พ.ย. 2565 - วันที่ 30 พ.ย. 2565
     รับสมัครนิสิตคุมสอบ  วันที่ 22 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     รับสมัครนิสิตทำงาน part-time ตำแหน่งพนักงานเรียงสินค้า  วันที่ 19 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     รับสมัครนิสิตทำงาน Part-time (เดือนก.ย.65)  วันที่ 1 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 2 ส.ค. 2565 - วันที่ 5 ส.ค. 2565
     รับสมัครนิสิตทำงาน part-time  วันที่ 18 ก.ค. 2565 - วันที่ 31 ก.ค. 2565
     บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  วันที่ 1 พ.ค. 2565 - วันที่ 31 พ.ค. 2565
     รับสมัครนิสิตสอนพิเศษ วิชาภาษาไทย  วันที่ 1 ก.พ. 2565 - วันที่ 28 ก.พ. 2565
     พนักงานประจำบูธสินค้า  วันที่ 6 ม.ค. 2565 - วันที่ 31 ม.ค. 2565
     รับสมัครทำงาน part-time (ร้านอาหาร)  วันที่ 1 ธ.ค. 2564 - วันที่ 31 ม.ค. 2565
     รับสมัครตำแหน่งช่างภาพ  วันที่ 23 พ.ย. 2564 - วันที่ 10 ธ.ค. 2564
     รับสมัครนิสิตทำงานแนะนำ Application การท่องเที่ยวบางแสน  วันที่ 15 พ.ย. 2564 - วันที่ 16 พ.ย. 2564
     รับสมัครนิสิตสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์  วันที่ 18 พ.ย. 2564 - วันที่ 30 พ.ย. 2564
     รับนิสิตทำงาน part-time ประจำร้านกาแฟ  วันที่ 3 พ.ย. 2564 - วันที่ 30 พ.ย. 2564
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ (ด่วน)  วันที่ 14 ก.ย. 2564 - วันที่ 20 ก.ย. 2564
     รับสมัครนิสิตทำงาน Part-time  วันที่ 11 ส.ค. 2564 - วันที่ 31 ส.ค. 2564
     งานpart time สำหรับนิสิต  วันที่ 9 มิ.ย. 2564 - วันที่ 30 มิ.ย. 2564
     อาสาสมัครทำการทดลองโครงการวิจัย  วันที่ 7 เม.ย. 2564 - วันที่ 30 เม.ย. 2564
     รับสมัครนิสิตทำงาน part-time  วันที่ 16 มี.ค. 2564 - วันที่ 31 มี.ค. 2564
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ (พนักงานร้านกาแฟ)  วันที่ 26 ม.ค. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ  วันที่ 25 ม.ค. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564