ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

     อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล  วันที่ 10 ม.ค. 2562 - วันที่ 28 ก.พ. 2562
     สำนักคอมปิดทำไมเสาร์อาทิตย์  วันที่ 16 มี.ค. 2560 - วันที่ 17 มี.ค. 2560
     แบบเสนอชื่อนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 28 ก.พ. 2560 - วันที่ 31 มี.ค. 2560
     โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 27 ก.ค. 2559 - วันที่ 31 ก.ค. 2559
     โครงการ จิตอาสา สำหรับนิสิต กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 19 ก.พ. 2558 - วันที่ 31 มี.ค. 2558
     โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2557  วันที่ 31 ก.ค. 2557 - วันที่ 2 ส.ค. 2557
     โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ออกกำลังกายวันละนิด ร่างกายฟิต สุขภาพแข็งแรง”  วันที่ 25 ก.ค. 2557 - วันที่ 14 ก.ย. 2557
     โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 20 ก.ค. 2557 - วันที่ 31 ก.ค. 2557
     ธนาคารกรุงเทพรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพิเศษ  วันที่ 1 เม.ย. 2557 - วันที่ 23 เม.ย. 2557
     กิจกรรมเสนอผลงาน เพื่อชิงรางวัล  วันที่ 4 มี.ค. 2557 - วันที่ 25 มี.ค. 2557
     พิธีมอบเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต  วันที่ 5 ก.พ. 2557 - วันที่ 12 ก.พ. 2557
     โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๐ "อมฤตคีตา ตักสิลานคร”  วันที่ 1 ม.ค. 2557 - วันที่ 31 มี.ค. 2557
     โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔  วันที่ 1 ม.ค. 2557 - วันที่ 28 ก.พ. 2557
     กำหนดการฝึกซ้อมของบัณฑิต  วันที่ 16 ธ.ค. 2556 - วันที่ 31 ธ.ค. 2556