<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ 67 (ชมรมรมผู้นำเชียร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  ระยะเวลา 10 มี.ค. 2566 - 15 เม.ย. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ ค่าย Heartiness สังคมแห่งความจริงใจ (ชมรม Awakening)
  ระยะเวลา 1 ก.พ. 2566 - 14 เม.ย. 2566
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1568 | 0.85MB