<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
  ระยะเวลา 23 ก.พ. 2566 - 3 มี.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนาพระคัมภีร์ (ชมรมคริสเตียน)
  ระยะเวลา 21 ต.ค. 2565 - 27 มี.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ CARE (ชมรมคริสเตียน)
  ระยะเวลา 19 ก.ย. 2565 - 9 มี.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล (ชมรมแฮนด์บอล)
  ระยะเวลา 19 ก.พ. 2566 - 29 มี.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสวัสดิการผ้าอนามัยฟรี
  ระยะเวลา 14 ก.ย. 2565 - 20 มี.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมศิลปะป้องกันตัว (ชมรมเทควันโด)
  ระยะเวลา 1 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2030 | 3.95MB