<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายบูรพาอาสาทำความดีปี 2565 (ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์)
  ระยะเวลา 27 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทำบุญปีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย (องค์การนิสิต)
  ระยะเวลา 26 ม.ค. 2566 - 26 ม.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการคริสต์มาสนี้เพื่อคุณ (ชมรมคริสเตียน)
  ระยะเวลา 21 พ.ย. 2565 - 5 ม.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Mind Training (ชมรมเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ)
  ระยะเวลา 1 พ.ย. 2565 - 1 ม.ค. 2566
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.3252 | 1.3MB