<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนาสภานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 (สภานิสิต)
  ระยะเวลา 25 ต.ค. 2565 - 25 พ.ย. 2565
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาวิลเลย์บอลชายหาด "Buu Beach Volleyball Championships" ครั้งที่ 9 (ชมรมวอลเลย์บอล)
  ระยะเวลา 18 พ.ย. 2565 - 20 พ.ย. 2565
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 (สภานิสิต)
  ระยะเวลา 7 พ.ย. 2565 - 9 พ.ย. 2565
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายเพื่อนใหม่อาสาปันน้ำใจ ปี2565 (ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยบูรพา)
  ระยะเวลา 2 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2532 | 3.94MB