<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม >>

  ชื่อกิจกรรม วันมหิดล ประจำปี 2565
  ระยะเวลา 23 ก.ย. 2565 - 23 ก.ย. 2565
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ส่งกำลังใจจากบูรพาสู่ทหารชายแดน
  ระยะเวลา 15 ก.ย. 2565 - 16 ก.ย. 2565
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565
  ระยะเวลา 15 ก.ย. 2565 - 15 ก.ย. 2565
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทย (ชมรมนาฏศิลป์)
  ระยะเวลา 10 ก.ย. 2565 - 11 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย (ชมรมนาฏศิลป์)
  ระยะเวลา 10 ก.ย. 2565 - 16 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565
  ระยะเวลา 7 ก.ย. 2565 - 7 ก.ย. 2565
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2464 | 3.4MB