<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการโหวตชื่อรุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (องค์การนิสิต)
  ระยะเวลา 25 ก.ค. 2565 - 20 ส.ค. 2565
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการถุงยางฟรี (สภานิสิต)
  ระยะเวลา 15 ส.ค. 2565 - 21 ต.ค. 2565
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม นิสิตจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  ระยะเวลา 12 ส.ค. 2565 - 12 ส.ค. 2565
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการซายน์สักการะ ซายน์สัมพันธ์ และซายน์ไนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
  ระยะเวลา 6 ส.ค. 2565 - 6 ส.ค. 2565
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1652 | 0.87MB