<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษด้านทุนการศึกษา University of Science and Techology of China ประเทศจีน
  ระยะเวลา 25 ก.พ. 2564 - 25 ก.พ. 2564
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
  ระยะเวลา 22 ก.พ. 2564 - 25 ก.พ. 2564
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Love Story ครั้งที่ 4
  ระยะเวลา 12 ม.ค. 2564 - 14 ก.พ. 2564
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.0527 | 1.6MB