<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  ระยะเวลา 28 พ.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  ระยะเวลา 22 พ.ย. 2563 - 22 พ.ย. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม พิธีปล่อยแถวระดมสรรพกำลัง ฯ เทศกาลลอยกระทง ปี 2562
  ระยะเวลา 2 พ.ย. 2563 - 2 พ.ย. 2563
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2877 | 3.27MB