<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาน้องพี่ ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2563 - 22 ก.พ. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สู่ชุมชนคนบางแสน
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา (รุ่นที่ 5)
  ระยะเวลา 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการผู้บริหารพบสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  ระยะเวลา 13 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ ครั้งที่ 2
  ระยะเวลา 10 ม.ค. 2563 - 13 ก.พ. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 29
  ระยะเวลา 7 ก.พ. 2563 - 8 ก.พ. 2563
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2146 | 1.05MB