<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการทำบุญหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
  ระยะเวลา 26 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ชาว วก. ปีการศึกษา 2562
  ระยะเวลา 24 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการติวแคลลูลัส
  ระยะเวลา 23 ต.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ครั้งที่ ๒
  ระยะเวลา 18 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสวัสดีนักข่าว
  ระยะเวลา 9 ต.ค. 2562 - 9 ต.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Long Fun (ค่ายลองฝันสนุกกันยาวๆ) ๖๒
  ระยะเวลา 4 ต.ค. 2562 - 6 ต.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ทำบุญในวันคล้ายวันสถาปณาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
  ระยะเวลา 3 ต.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ ครั้งที่ 1
  ระยะเวลา 1 ต.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการของขวัญปันรักให้น้อง
  ระยะเวลา 1 ต.ค. 2562 - 1 ต.ค. 2562
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1849 | 3.31MB