<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิตเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสาธารณะ
  ระยะเวลา 29 ส.ค. 2562 - 12 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรำลึก ๒๙ ปี สืบ นาคะเสถียร ประจำปี ๒๕๖๒
  ระยะเวลา 28 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์
  ระยะเวลา 28 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน
  ระยะเวลา 28 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Sharing Mind
  ระยะเวลา 27 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายเพื่อนใหม่อาสาปันน้ำใจปี ๒๕๖๒
  ระยะเวลา 26 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์วิทย์-เทคโน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ระยะเวลา 25 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม test
  ระยะเวลา 20 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ค่ายหมอยาไทย
  ระยะเวลา 16 มิ.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา (รุ่นที่ 4)
  ระยะเวลา 16 ก.พ. 2562 - 30 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม แพทย์แผนไทยรู้รักษ์ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
  ระยะเวลา 8 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ "เปิดเทค Med-Tech สายสัมพันธ์พี่สู่น้อง คณะสหเวชศาสตร์"
  ระยะเวลา 8 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ระยะเวลา 8 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเทิดพระบิดา ไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์
  ระยะเวลา 5 ก.ย. 2562 - 5 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Tutorial Day AHSs (Midterm) 1/62
  ระยะเวลา 2 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1470 | 1.11MB