<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตพิการ
  ระยะเวลา 29 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา (รุ่นที่4)
  ระยะเวลา 16 ก.พ. 2562 - 31 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสอนศิลปะสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10
  ระยะเวลา 15 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ...ก็แค่ภาษาอังกฤษ
  ระยะเวลา 8 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  ระยะเวลา 8 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562
  ระยะเวลา 8 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1447 | 1.08MB