<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม พ.ศ.2562 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ >>

  ชื่อกิจกรรม ทำความสะอาดสตูดิโอชั้น 4
  ระยะเวลา 31 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 28
  ระยะเวลา 25 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 20 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม มารยาทสากลสำหรับคน Gen Z
  ระยะเวลา 17 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม วันครูคณะศึกษาศาสตร์
  ระยะเวลา 16 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม วันครูแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 16 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ วิทยาเขต (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 12 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการตุ้งติ้งแทนใจ เชื่อมสายใยสหเวชศาสตร์
  ระยะเวลา 12 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแนะแนวอาชีพเทรนด์ใหม่ (ครั้งที่๑)
  ระยะเวลา 10 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒
  ระยะเวลา 4 ม.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (ช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
  ระยะเวลา 1 ธ.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2562
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1394 | 1.21MB