<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการกิจกรรมฟุตซอลประเพณี Huso-Pollaw ครั้งที่ 4
  ระยะเวลา 31 ต.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเตรียมการเป็นเจ้าภาพเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒
  ระยะเวลา 25 ต.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 20 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายเพื่อนใหม่อาสาปันน้ำใจ
  ระยะเวลา 20 ต.ค. 2561 - 23 ต.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Open take AHS
  ระยะเวลา 20 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาเทา-ทอง เกมส์
  ระยะเวลา 11 ต.ค. 2561 - 28 ต.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสวัสดีนักข่าว
  ระยะเวลา 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1403 | 1.19MB