<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการ 1st Geoinformatics (ก้าวแรกสู่ม่วงแดง)
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 5 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม welcome to logistics
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 30 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม เสริมทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ เพื่อนิสิตวิทย์-ศิลป์
  ระยะเวลา 29 ก.ค. 2561 - 4 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม พัฒนานิสิตใหม่เชื่อมสายใยคณะวิทย์-ศิลป์ ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 27 ก.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตพิการ
  ระยะเวลา 26 ส.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการฝึกอบรมสัมมนานักกิจกรรมและศึกษาดูงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ระยะเวลา 26 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬา Sport Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 2
  ระยะเวลา 25 ส.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ PARTY NIGHT (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 25 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการไหว้ครูศิลปะปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 23 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 23 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการประชุมเชียร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจำปี 2561
  ระยะเวลา 21 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ไหว้ครูศิลปะปีการศึกษา2561
  ระยะเวลา 20 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพิธีลออยเทียน(๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 20 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ประชุมเชียร์คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 20 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ GI - FRESHMEN ACTIVITY (เปิดประชุมเชียร์) 2561
  ระยะเวลา 17 ส.ค. 2561 - 15 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการบูรพาจันท์ วันวิชาการ 2561
  ระยะเวลา 17 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม สานสัมพันธ์ ชาว วก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 16 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสอนเสริมสำหรับนิสิตพิการ
  ระยะเวลา 16 มิ.ย. 2561 - 26 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสอนสริมนิสิตพิการ
  ระยะเวลา 16 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะดนตรีและการแสดง ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 15 ส.ค. 2561 - 21 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะดนตรีและการแสดง
  ระยะเวลา 14 ส.ค. 2561 - 7 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 11 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ระยะเวลา 10 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการบริจาคโลหิตนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 (ใช้งบประมาณเหลือจ่าย)
  ระยะเวลา 10 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสามช่ามิวป้าสปอร์ท ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 9 ส.ค. 2561 - 9 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม เสริมทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย
  ระยะเวลา 8 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรับน้องประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 6 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกิจกรรมเพื่อน้องและประชุมเชียร์
  ระยะเวลา 6 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม สายสัมพันธ์พี่น้องคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 6 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ GI NEW GEN (รับน้องรุ่นใหม่ ใส่ใจ สร้างสรรค์) 2561
  ระยะเวลา 6 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ''รับน้องประชุมเชียร์คณะสาธารณสุขศาสตร์''
  ระยะเวลา 6 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงหาร AHS First Date คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ระยะเวลา 4 ส.ค. 2561 - 5 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม "สา' สุขบูรพาสักการะ ขานรหัส"
  ระยะเวลา 4 ส.ค. 2561 - 4 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 3 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 3 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ระยะเวลา 3 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจำปี 2561
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศคณะโลจิสติกส์
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศ (สหเวชฯ)
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 1 ส.ค. 2561 - 1 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 1 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561
  ระยะเวลา 1 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 1 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2059 | 3.23MB