<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการ 1st Geoinformatics (ก้าวแรกสู่ม่วงแดง)
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 5 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม welcome to logistics
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม พัฒนานิสิตใหม่เชื่อมสายใยคณะวิทย์-ศิลป์ ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 27 ก.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตพิการ
  ระยะเวลา 26 ส.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ PARTY NIGHT (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 25 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพิธีลออยเทียน(๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 20 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ GI - FRESHMEN ACTIVITY (เปิดประชุมเชียร์) 2561
  ระยะเวลา 17 ส.ค. 2561 - 15 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสอนเสริมสำหรับนิสิตพิการ
  ระยะเวลา 16 มิ.ย. 2561 - 26 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสอนสริมนิสิตพิการ
  ระยะเวลา 16 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 11 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการบริจาคโลหิตนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 (ใช้งบประมาณเหลือจ่าย)
  ระยะเวลา 10 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ GI NEW GEN (รับน้องรุ่นใหม่ ใส่ใจ สร้างสรรค์) 2561
  ระยะเวลา 6 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศคณะโลจิสติกส์
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 1 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 1 ส.ค. 2561 - 1 ส.ค. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1329 | 1.21MB