<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการแรกพบนิสิตหอพัก(หอพัก ๑๔-๑๕)
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแรกพบนิสิตหอพักประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 28 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม เตรียมความพร้อมผู้นำนิสิตหอพักและบุคลากรหอพัก ปีการศึกษา 2561 (โครงการหอพักเทา-ทอง)
  ระยะเวลา 24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ About us activity transcript ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก กองกิจการนิสิต (โครงการหอพักเทา-ทอง)
  ระยะเวลา 12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 8 ก.ค. 2561 - 8 ก.ค. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1215 | 0.86MB