<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน >>

  ชื่อกิจกรรม นิสิตตั้งแถวรับและส่งเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกาา ๒๕๕๙
  ระยะเวลา 7 พ.ค. 2561 - 8 พ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน
  ระยะเวลา 5 พ.ค. 2561 - 5 พ.ค. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2070 | 0.97MB