<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน >>

  ชื่อกิจกรรม นัดพบแหล่งงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต
  ระยะเวลา 22 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม ๖๐
  ระยะเวลา 21 พ.ค. 2561 - 28 พ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปล่อยปลา
  ระยะเวลา 15 ส.ค. 2560 - 8 พ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทำวัตร
  ระยะเวลา 8 ก.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม นิสิตตั้งแถวรับและส่งเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ระยะเวลา 7 พ.ค. 2561 - 8 พ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน
  ระยะเวลา 5 พ.ค. 2561 - 5 พ.ค. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1560 | 1.14MB