<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ
  ระยะเวลา 23 ม.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕" เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
  ระยะเวลา 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าชายเลน” ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 17 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเทาทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 12 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนและฝึกฝนปฏิบัติการภาคสนาม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 10 มี.ค. 2561 - 10 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสร้างแรงบันดาลใจ
  ระยะเวลา 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1735 | 1.05MB