<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาวิทย์-ศิลป์ สัมพันธ์ (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 31 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสร้างวิทยากรฝึกอบรมการจัดการความขัดแย้ง
  ระยะเวลา 30 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สายอาชีพในสถานประกอบการ
  ระยะเวลา 30 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการการสร้างแรงบันดาลใจห่างไกลแอลกิฮอล์ ประจำปีการศึกษา2561
  ระยะเวลา 29 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการถอดบทเรียนค่ายอาสาให้อะไร
  ระยะเวลา 29 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 29 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทำบุญหอพักเทา-ทอง ๓
  ระยะเวลา 28 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการการให้การปรึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 "Love Story"
  ระยะเวลา 25 ธ.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "BEACH VOLLEYBALL CHAMPION" ครั้งที่ ๕
  ระยะเวลา 25 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกินข้าวแลง เบิ่งแงงอีสาน ครั้งที่ ๓
  ระยะเวลา 24 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการฟังธรรมพระกรรมฐาน
  ระยะเวลา 24 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการศึกษาเรียนรู้คู่วิถีชุมชน ครั้งที่ 5
  ระยะเวลา 24 มี.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรักใสใสหัวใจสตรอง ครั้งที่ ๕
  ระยะเวลา 24 ก.พ. 2561 - 18 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายทะเล ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 23 มี.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Teenager for Leadership Camp ค่ายผู้นำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
  ระยะเวลา 23 มี.ค. 2561 - 26 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ
  ระยะเวลา 23 ม.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ร้อยรักรวมใจสานสายใยน้องพี่ ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 22 มี.ค. 2561 - 22 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปิดโลกกิจกรรมภายใต้ชื่องาน "MISS ANGEL OF BUU 2018"
  ระยะเวลา 21 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5”
  ระยะเวลา 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕" เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
  ระยะเวลา 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
  ระยะเวลา 18 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการบูรพามหาสังฆทาน ครั้งที่ ๑๕
  ระยะเวลา 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตกัมพูชา ปี 2561
  ระยะเวลา 17 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการป่าไม้งามทะเลสวยครั้งที่18
  ระยะเวลา 17 มี.ค. 2561 - 2 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าชายเลน” ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 17 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 17 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการร้อยรัก ถักยิ้ม
  ระยะเวลา 16 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายมีนาอาสาทำความดี ปี ๖๑
  ระยะเวลา 16 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ D-Med Kids Course#13
  ระยะเวลา 16 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม "เกลา" มารยาทและการวางตัวในสังคม
  ระยะเวลา 15 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม มอบทุนการศึกษานักกิจกรรม
  ระยะเวลา 15 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์
  ระยะเวลา 15 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการหนังกลางมอ ปีที่ ๔
  ระยะเวลา 14 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะ (Marine games)
  ระยะเวลา 13 มี.ค. 2561 - 23 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากองกิจการนิสิตและแผนบริหารความเสี่ยงกองกิจการนิสิต
  ระยะเวลา 12 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเทาทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 12 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม
  ระยะเวลา 11 พ.ย. 2560 - 24 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนและฝึกฝนปฏิบัติการภาคสนาม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 10 มี.ค. 2561 - 10 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการร่วมเทา-งามสัมพันธ์
  ระยะเวลา 8 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
  ระยะเวลา 6 มี.ค. 2561 - 8 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเทศกาลรักษาศีลแปด ครั้งที่ ๑๒
  ระยะเวลา 6 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายบางสระเก้า
  ระยะเวลา 6 มี.ค. 2561 - 9 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการร้อยรักรวมใจสานสายใยน้องพี่ (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 1 มี.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเวียนเทียนมาฆบูชา
  ระยะเวลา 1 มี.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการตักบาตรประจำสัปดาห์
  ระยะเวลา 1 มี.ค. 2561 - 26 เม.ย. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1555 | 1.25MB