<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม >>

  ชื่อกิจกรรม น้องหนูรักภาษา ครั้งที่ ๑๖
  ระยะเวลา 26 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทุนการศึกษาสัมพันธ์และบำเพ็ญประโยชน์
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการวันชาวหอพัก ปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสำมพันธ์ภายในคณะ
  ระยะเวลา 15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทำบุญหอพักนิสิต
  ระยะเวลา 10 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสี GI รวมใจสามัคคี ครั้งที่ 7
  ระยะเวลา 10 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม กระชับมิตรวิทย์ศิลป์สัมพันธ์ ๖๐ (ค่ายมะพร้าวอ่อน ครั้งที่ ๑)
  ระยะเวลา 3 ก.พ. 2561 - 4 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษา
  ระยะเวลา 1 ก.พ. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษา
  ระยะเวลา 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1817 | 0.88MB