<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ
  ระยะเวลา 23 ม.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 21 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสีเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการบริจาคโลหิตนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 18 ม.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการฟุตซอลสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 15 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการประดับสัญลักษณ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 13 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการหอพักอนุรักษ์พลังงาน
  ระยะเวลา 8 ม.ค. 2561 - 3 เม.ย. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1931 | 1.01MB