<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการชาวเล ชาวสวน ชาวไร่ ประจำปีการศึกษา2560
  ระยะเวลา 31 ม.ค. 2561 - 18 พ.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ปฏิบัติงานกองกิจการนิสิต (ครั้งที่ ๒)
  ระยะเวลา 31 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการดุริยนฤมิตร ครั้งที่ 10 “ปฐมวารกาลอภิสมัยไท้นรวร”
  ระยะเวลา 29 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อภายใน "บูรพาคัพ"
  ระยะเวลา 29 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแนะแนวน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัยตามวิถีอิสลาม
  ระยะเวลา 27 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ศูนย์บริการนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ระยะเวลา 26 ม.ค. 2561 - 15 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายวัฒนธรรมสัญจรออนซอนอีสาน ครั้งที่ 19
  ระยะเวลา 26 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแต่งตัว-แต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานยังไงให้ปัง...ไม่พังแน่อนอน
  ระยะเวลา 25 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ
  ระยะเวลา 23 ม.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 21 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 21 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสีเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาประเพณี ๓ วิทยาเขต
  ระยะเวลา 20 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ BUU Badminton Open
  ระยะเวลา 20 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการบริจาคโลหิตนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 18 ม.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจุลสารรักษ์ไทย
  ระยะเวลา 16 ต.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจุลสารรักษ์ไทย ครั้งที่ ๒
  ระยะเวลา 15 ต.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการฟุตซอลสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 15 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการช่วยเหลืออาสาและพัฒนาเด็ก ครั้งที่ ๑
  ระยะเวลา 13 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการประดับสัญลักษณ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 13 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการการเขียนเรซูเม่ (ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน
  ระยะเวลา 11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๒
  ระยะเวลา 10 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการหอพักอนุรักษ์พลังงาน
  ระยะเวลา 8 ม.ค. 2561 - 3 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมการแสดง
  ระยะเวลา 2 ก.ย. 2560 - 6 ม.ค. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1803 | 3.06MB