<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน >>

  ชื่อกิจกรรม Informatics Game #4
  ระยะเวลา 29 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม อบรมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล
  ระยะเวลา 28 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Burapha Challenge 2017 - Semester 1
  ระยะเวลา 27 ต.ค. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมดนตรี
  ระยะเวลา 22 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการศึกษาเส้นทางวัฒนธรรม
  ระยะเวลา 22 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการโหมโรงปฐมดุริยางค์
  ระยะเวลา 21 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอาชีพพอเพียง
  ระยะเวลา 21 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมพื้นฐานรักบี้ฟุตบอล
  ระยะเวลา 21 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายเพื่อนใหม่อาสาปันน้ำใจปี ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคุณภาพและส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
  ระยะเวลา 20 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Long Fun (ค่ายลองฝันสนุกกันยาวๆ)
  ระยะเวลา 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ BUU Fencing Open House
  ระยะเวลา 20 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
  ระยะเวลา 20 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายป่า ประจำปี ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก "องค์พ่อหลวงภูมิพล"
  ระยะเวลา 19 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ร่วมอาลัยรักภักดีราช จอมปราชญ์องค์ภูมิพล
  ระยะเวลา 19 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจุลสารรักษ์ไทย
  ระยะเวลา 16 ต.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการดาบสากลเพื่อนิสิต
  ระยะเวลา 15 ต.ค. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ บางแสนโอเพ่น ครั้งที่ ๙
  ระยะเวลา 15 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจุลสารรักษ์ไทย ครั้งที่ ๒
  ระยะเวลา 15 ต.ค. 2560 - 15 ม.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Badminton For Fun
  ระยะเวลา 14 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรำลึก ๒๗ ปี สืบ นาคะเสถียร ประจำปี ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 14 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาทักษะการพูด
  ระยะเวลา 12 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะการแต่งหน้าและทำผม
  ระยะเวลา 12 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการส่งเสริมทักษะการป้องกันตัว
  ระยะเวลา 9 ต.ค. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดพิมพ์หนังสือชมรมวรรณศิลป์บูรพา ครั้งที่ ๑
  ระยะเวลา 9 ต.ค. 2560 - 9 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมสมรรถภาพและทักษะกีฬา
  ระยะเวลา 2 ต.ค. 2560 - 3 ต.ค. 2560
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1612 | 0.99MB