<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน >>

  ชื่อกิจกรรม Informatics Game #4
  ระยะเวลา 29 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก "องค์พ่อหลวงภูมิพล"
  ระยะเวลา 19 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ร่วมอาลัยรักภักดีราช จอมปราชญ์องค์ภูมิพล
  ระยะเวลา 5 ต.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1421 | 0.98MB