<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 12
  ระยะเวลา 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการไหว้ครูคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 21 ก.ย. 2560 - 21 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม สานสัมพันธ์ ชาว วก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 21 ก.ย. 2560 - 21 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  ระยะเวลา 17 ก.ย. 2560 - 17 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี 2560
  ระยะเวลา 16 ก.ย. 2560 - 16 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่และมอบติ้งคณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 14 ก.ย. 2560 - 14 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Freshy Night 2017
  ระยะเวลา 10 ก.ย. 2560 - 10 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 4 ก.ย. 2560 - 4 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเข้าร่วมกีฬา FRESHY ปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 4 ก.ย. 2560 - 9 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 4 ก.ย. 2560 - 4 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเข้าร่วมการแสดงศักยภาพผู้นำเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 1 ก.ย. 2560 - 17 ก.ย. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแสดงโชว์ศักยภาพและอัตลักษณ์ของคณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 1 ก.ย. 2560 - 13 ก.ย. 2560
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1672 | 1.17MB