<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 31 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการบำเพ็ญประโยชน์ "บรรยากาศน่าเรียน ครั้งที่ 7"
  ระยะเวลา 31 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม เสริมทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ เพื่อนิสิตวิทย์-ศิลป์
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2560 - 6 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการประเพณีถอนสมอ คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 27 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเข้าร่วมกิจกรรมโหวตชื่อรุ่นและดาวเดือน ประจำปี 2560
  ระยะเวลา 24 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 23 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ประชุมเชียร์คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 22 ส.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต
  ระยะเวลา 20 ส.ค. 2560 - 20 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม จับเถาว์
  ระยะเวลา 8 ส.ค. 2560 - 8 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรับน้องประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 7 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนานิสิตใหม่เชื่อมสายใยวิทย์-ศิลป์
  ระยะเวลา 7 ส.ค. 2560 - 21 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรับน้องคณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 7 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม สายสัมพันธ์พี่น้องคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 7 ส.ค. 2560 - 16 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 6 ส.ค. 2560 - 6 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเวิร์คชอป (Workshop) ประจำปี 2560
  ระยะเวลา 5 ส.ค. 2560 - 5 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปรับพื้นฐานนิสิตปีที่ ๑
  ระยะเวลา 4 ส.ค. 2560 - 5 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 4 ส.ค. 2560 - 4 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 3 ส.ค. 2560 - 3 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะอัญมณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 3 ส.ค. 2560 - 3 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแรกพบนิสิตหอพัก
  ระยะเวลา 1 ส.ค. 2560 - 1 ส.ค. 2560
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Welcome to Logistics ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 1 ส.ค. 2560 - 6 ส.ค. 2560
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1341 | 1.1MB