รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)  วันที่ 28 มี.ค. 2566 - วันที่ 2 มิ.ย. 2566
รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2565 (รายใหม่)  วันที่ 28 มี.ค. 2566 - วันที่ 2 มิ.ย. 2566
ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต  วันที่ 22 มี.ค. 2566 - วันที่ 26 เม.ย. 2566
ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 21 มี.ค. 2566 - วันที่ 31 ต.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565  วันที่ 14 มี.ค. 2566 - วันที่ 31 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิโตโยต้าฯ ปีการศึกษา 2565 (รายใหม่)  วันที่ 10 มี.ค. 2566 - วันที่ 30 มิ.ย. 2566
ประกาศการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565  วันที่ 10 มี.ค. 2566 - วันที่ 30 มิ.ย. 2566
รายชื่อนิสิตขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 10 มี.ค. 2566 - วันที่ 10 พ.ค. 2566


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม