ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)  วันที่ 6 ก.พ. 2566 - วันที่ 27 ก.พ. 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๖  วันที่ 6 ก.พ. 2566 - วันที่ 26 ก.พ. 2566
กำหนดการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 30 ม.ค. 2566 - วันที่ 31 มี.ค. 2566
ประกาศ ขยายเวลากำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  วันที่ 24 ม.ค. 2566 - วันที่ 30 มิ.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 - วันที่ 29 ธ.ค. 2566
การยื่นเอกสารขอรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565  วันที่ 14 พ.ย. 2565 - วันที่ 30 มี.ค. 2566
กำหนดการปิด-เปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  วันที่ 6 ต.ค. 2565 - วันที่ 1 เม.ย. 2566
ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 11 เม.ย. 2565 - วันที่ 27 ต.ค. 2566


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม