ประกาศสำนักงานหอพักนิสิต การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  วันที่ 7 ธ.ค. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
ตำแหน่งงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 1 ธ.ค. 2565 - วันที่ 31 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานหอพักนิสิต  วันที่ 6 ธ.ค. 2565 - วันที่ 14 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต  วันที่ 6 ธ.ค. 2565 - วันที่ 9 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 2 ธ.ค. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา "องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์" ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 2 ธ.ค. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 2 ธ.ค. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 2 ธ.ค. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
งานพิเศษสำหรับนิสิต (เดือนพ.ย. 65)  วันที่ 21 พ.ย. 2565 - วันที่ 20 ธ.ค. 2565

คลิปกิจกรรม