ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตนเอง ให้โอกาสผู้ป่วย"  วันที่ 20 มี.ค. 2562 - วันที่ 21 มี.ค. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  วันที่ 19 มี.ค. 2562 - วันที่ 31 มี.ค. 2562
รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก  วันที่ 19 มี.ค. 2562 - วันที่ 31 พ.ค. 2562
ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 18 มี.ค. 2562 - วันที่ 29 มี.ค. 2562
ประกาศและประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำกัด ปีการศึกษา 2562  วันที่ 15 มี.ค. 2562 - วันที่ 3 เม.ย. 2562
การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้ลักษณะที่ ๒ (กรอ.) ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 6 มี.ค. 2562 - วันที่ 15 พ.ค. 2562
การยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้ลักษณะที่ ๑ (กยศ.) ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 6 มี.ค. 2562 - วันที่ 31 พ.ค. 2562
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๒  วันที่ 5 มี.ค. 2562 - วันที่ 30 เม.ย. 2562


ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม