รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62   ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer (ทำให้ด้วยใจ)"   ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562   ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62   กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 19 เม.ย. 2562 - วันที่ 19 พ.ค. 2562
ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 5 เม.ย. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562  วันที่ 4 เม.ย. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2562
กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 / เปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทา-ทอง)  วันที่ 4 เม.ย. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก  วันที่ 3 เม.ย. 2562 - วันที่ 30 มิ.ย. 2562
ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62  วันที่ 2 เม.ย. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 1 เม.ย. 2562 - วันที่ 30 เม.ย. 2562
ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62  วันที่ 27 มี.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562


ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม