ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 ก.ค. 2561 - วันที่ 18 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 ก.ค. 2561 - วันที่ 18 ส.ค. 2561
รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 17 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ก.ค. 2561
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 1 ก.ค. 2561 - วันที่ 3 ส.ค. 2561
รับสมัครนิสิตทำงาน part-time  วันที่ 1 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ก.ค. 2561
การคืนเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน 2560 (หอพัก 50ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3, หอพักเทาทอง4)  วันที่ 11 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  วันที่ 1 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ก.ค. 2561
ประกาศรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 8 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑  วันที่ 18 เม.ย. 2561 - วันที่ 18 เม.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑  วันที่ 14 มี.ค. 2561 - วันที่ 14 มี.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑  วันที่ 14 ก.พ. 2561 - วันที่ 14 ก.พ. 2562
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๐  วันที่ 20 ธ.ค. 2560 - วันที่ 20 ธ.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐  วันที่ 15 พ.ย. 2560 - วันที่ 15 พ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐  วันที่ 16 ต.ค. 2560 - วันที่ 16 ต.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  วันที่ 19 ก.ย. 2560 - วันที่ 19 ก.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  วันที่ 15 ส.ค. 2560 - วันที่ 15 ส.ค. 2561

คลิปกิจกรรม