ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  วันที่ 24 ก.ย. 2561 - วันที่ 8 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 19 ก.ย. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 19 ก.ย. 2561 - วันที่ 19 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 19 ก.ย. 2561 - วันที่ 19 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 ก.ย. 2561 - วันที่ 18 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 18 ก.ย. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 14 ก.ย. 2561 - วันที่ 14 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหอมน หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 14 ก.ย. 2561 - วันที่ 14 ต.ค. 2561


ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม