ตำแหน่งงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561  วันที่ 2 มี.ค. 2561 - วันที่ 31 มี.ค. 2561
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"  วันที่ 28 ก.พ. 2561 - วันที่ 22 มี.ค. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561  วันที่ 28 ก.พ. 2561 - วันที่ 23 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันทหารฯ รอบที่ 2  วันที่ 7 ก.พ. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
เปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"  วันที่ 23 ม.ค. 2561 - วันที่ 30 เม.ย. 2561
รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 9 ม.ค. 2561 - วันที่ 1 พ.ค. 2561
ข้อมูลหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561  วันที่ 8 ม.ค. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
การขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (โครงการหอพักเทา-ทอง)  วันที่ 3 ม.ค. 2561 - วันที่ 2 เม.ย. 2561


ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑  วันที่ 14 มี.ค. 2561 - วันที่ 14 มี.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑  วันที่ 14 ก.พ. 2561 - วันที่ 14 ก.พ. 2562
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๐  วันที่ 20 ธ.ค. 2560 - วันที่ 20 ธ.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐  วันที่ 15 พ.ย. 2560 - วันที่ 15 พ.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐  วันที่ 16 ต.ค. 2560 - วันที่ 16 ต.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  วันที่ 19 ก.ย. 2560 - วันที่ 19 ก.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  วันที่ 15 ส.ค. 2560 - วันที่ 15 ส.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  วันที่ 18 ก.ค. 2560 - วันที่ 18 ก.ค. 2561

คลิปกิจกรรม