ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  วันที่ 16 ต.ค. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 ต.ค. 2561 - วันที่ 12 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 ต.ค. 2561 - วันที่ 12 พ.ย. 2561
การรับเงินคืนค่าบริการหอพัก สำหรับนิสิตรหัส 61 หอพัก 14-15  วันที่ 9 ต.ค. 2561 - วันที่ 30 พ.ย. 2561
ตำแหน่งงานประจำเดือนตุลาคมพ.ศ. 2561  วันที่ 1 ต.ค. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
งานpart time สำหรับนิสิตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  วันที่ 1 ต.ค. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 5 ต.ค. 2561 - วันที่ 5 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 5 ต.ค. 2561 - วันที่ 5 พ.ย. 2561


ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม