ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16:44
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ม.บูรพา (ชั้นปีที่ ๒-๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน (ฉบับที่ ๒)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ก.ย. 60
รูปภาพแนบ