การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อประชาสัมพันธ์  การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ทุนส่วนกลาง) ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม-20 กันยายน 2560 ผ่านระบบทุนส่งเสริมการศึกษา ในเว็บไซต์กองกิจการนิสิต

นิสิตที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ตามไฟล์แนบ
URL
ผู้ประกาศ ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ     วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09:49
เอกสารแนบ    การสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ส.ค. 60
รูปภาพแนบ