ประกาศรายชื่อนิสิต กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ (๒-๖) เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิต กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ (๒-๖) เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิต กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ (๒-๖) เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16:29
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนิสิต กยศ. เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ส.ค. 60
รูปภาพแนบ