กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา (และผู้กู้รายใหม่ รหัส ๖๐) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา (และผู้กู้รายใหม่ รหัส ๖๐) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา (และผู้กู้รายใหม่ รหัส ๖๐) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:29
เอกสารแนบ    กำหนดการกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และรายใหม่ (รหัส๖๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ก.ค. 60
รูปภาพแนบ