ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปี ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ประเภทผู้ กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปี ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ประเภทผู้ กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปี ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ประเภทผู้ กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๙
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 12:41
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ม.บูรพา(ชั้นปี ๒ – ๖)ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ปี ๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ส.ค. 59
รูปภาพแนบ