ข้อมูลหอพักสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  ข้อมูลหอพักสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด ข้อมูลหอพักสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 07:55
เอกสารแนบ    ขั้นตอนการจองหอพักสำหรับนิสิต ที่ได้รายงานตัวแล้วแต่ไม่ได้จองหอพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ก.ค. 59
   กำหนดวันเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ก.ค. 59
   ข้อมูลหอพักสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ก.ค. 59
   ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 มิ.ย. 59
   ใบประวัตินิสิตหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 มิ.ย. 59
   รูปหอพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 25 ธ.ค. 57
รูปภาพแนบ