ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา "เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษ มหาวิทยาลัย" ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา "เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษ มหาวิทยาลัย" ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด ด้วยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 200 ทุน เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของมูลนิธิฯ (รายละเอียดไฟล์ดังแนบ)
URL
ผู้ประกาศ นายไพบูลย์ บุญล้อม     วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 15:22
เอกสารแนบ    1408091067_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 ส.ค. 57
รูปภาพแนบ