โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ออกกำลังกายวันละนิด ร่างกายฟิต สุขภาพแข็งแรง”

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ออกกำลังกายวันละนิด ร่างกายฟิต สุขภาพแข็งแรง”
รายละเอียด ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร รวมถึงประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ออกกำลังกายวันละนิด ร่างกายฟิต สุขภาพแข็งแรง” ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาปฏิบัติงาน ๑๓ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ )
- กิจกรรมโยคะประยุกต์แรงต้านด้วยยางยืด ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
- กิจกรรมการเต้นรำแบบหมู่ “บัดสลบ” ทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:30
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ