ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
รายละเอียด ด้วยสำนักงานหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุของโครงการหอพักเทา-ทอง
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14:47
เอกสารแนบ    1678952990_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 มี.ค. 66
รูปภาพแนบ